Stoprocentní konektivita je u nové řady Massey Ferguson MF 8S standardem

massey ferguson agrirouter ready

Společnost Massey Ferguson, globální značka AGCO (NYSE: AGCO), je hrdá na to, že může prostřednictvím bezdrátového přenosu strojních a zemědělských dat a kom-plexní nabídky služeb pro udržitelnější zemědělství s cílem zvýšit efektivitu, produktivi-tu a ziskovost uvést novou éru plné konektivity.

MF Connect je standardně součástí všech nových traktorů řady MF 8 S. Tento teleme-trický systém, který je dodáván s tříletým předplatným, umožňuje plynulý přenos pro-vozních dat stroje. Spolu s novým systémem Agirouter, který přenáší agronomická data přímo do softwaru pro správu provozu kompatibilních uživatelů, nabízí Massey Ferguson kompletní bezdrátovou konektivitu.

S MF Connect mohou uživatelé sledovat celý svůj strojový park. To poskytuje infor-mace o aktuální poloze strojů, ujetých vzdálenostech, stejně jako o rychlosti a pracov-ní době a skutečné spotřebě paliva a AdBlue. Všechna tato data lze prohlížet na bez-pečné vyhrazené webové stránce, ke které lze přistupovat z jakéhokoli zařízení pod-porujícího internet. S povolením mohou prodejci také přistupovat k informacím, jako jsou CAN nebo chybové zprávy, a také k výstražným hlášením o servisu a údržbě.

Univerzální výměna dat

Agrirouter je univerzální informační dálnice, která uživatelům umožňuje výměnu dat z a do strojového parku různých výrobců. Agrirouter je zároveň schopen obousměrně přenášet data různých softwarových produktů pro správu farem a data dodavatelů, konzultantů a zákazníků.

Na internetu založený Agrirouter je jednoduchý a bezpečný. Neukládá žádná data - jednoduše je přenáší na kohokoli nebo na jakékoli zařízení nebo příjemce, které si uživatel vybere. Podobně mohou uživatelé třetích stran přenášet data, například vari-abilní plány ošetřování nebo doporučení pro postřik přímo do aplikačního vozidla ne-bo ostatním partnerům, např. uživateli, dodavateli nebo zemědělskému odborníkovi.

Je důležité, aby informace mohly proudit mezi různými systémy - softwarem, správou dat a stroji - protože jsou „neutrální“. Systém pracuje se stávajícím softwarem pro sprá-vu farem a širokou škálou zařízení rostoucího počtu výrobců. Snadno se nastavuje a používá, pracuje automaticky na pozadí, zjednodušuje procesy a přispívá ke zvýšení produktivity a zisku.

Systém, kompatibilní s ISOBUS, který je v současné době k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině, je nyní rychle přijímán mnoha předními výrobci jako nový „průmyslový standard“.

Správa strojů MF NEXT

Data, přenášená přes systém Agrirouter, jsou kompatibilní s většinou programů pro správu farem, ale jsou dodávána se softwarem Massey Ferguson NEXT Machine Management, který pomáhá uživatelům optimálně využívat sdílená data pro aplikace Precision Farming. Tento software, vyvinutý ve spolupráci s dalšími zúčastněnými výrobci, přijde na trh na konci roku 2020.

Snadno použitelný systém umožňuje uživatelům vytvářet a upravovat A-B-linky, plá-novat, spravovat a dokumentovat pracovní postupy, vytvářet a přenášet plány ošetřo-vání a mapy aplikací. V rámci systému Agrirouter to znamená, že tato data lze využívat na všech zařízeních - bez ohledu na výrobce.

Plně připojený systém

Terminál Datatronic 5 od Massey Ferguson, který je součástí standardního vybavení nové řady MF 8S, je řídícím a informačním centrem uživatele.

Monitoruje nejen všechny funkce traktoru, ale je také schopen ovládat pracovní ná-stroje, kompatibilní s ISOBUS a je mimoto připraven pro provoz všech prvků produktů MF technologie. Patří sem automatický naváděcí systém MF Guide, stejně jako kontro-la sekcí a variabilní regulace aplikační dávky MF Section a Rate Control, pomocí které lze nyní ovládat až 36 sekcí a pět produktů. Alternativně lze tyto funkce ovládat také prostřednictvím dalšího dotykového terminálu Fieldstar 5.

Datatronic 5 je dodáván plně nainstalovaný se softwarem TaskDoc pro vytváření zá-znamů o polích, jako např. mapy výtěžnosti, protokolování spotřeby paliva, příprava hlášení o objednávkách a přesné účtování všech nákladů na každý hektar.

Dalším zjednodušením práce je TaskDoc Pro, jehož prostřednictvím mohou být tato data přenášena přes Agrirouter do softwaru pro správu provozu uživatele nebo do NEXT Machine Managementu.

 Digitální zákaznický portál

MyMF je nový digitální portál, který nabízí digitální personalizovaný servis Massey Ferguson. Zde mohou uživatelé nejen spravovat svá zařízení a data, ale také na MF Connect vytvářet profily pro svůj provoz, svůj tým a svoje stroje a zařízení. Ukazuje také podrobnosti o souvisejících zárukách a hlášeních o údržbě a pomáhá při sledo-vání finančních plánů.

Na MyMF jsou také nabízeny návody a školicí kurzy. Dále lze portál také použít k ná-kupu náhradních dílů a příslušenství, ke konfiguraci nových strojů a k vyžádání nabí-dek.

KONEC

O AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) je světovým lídrem ve vývoji, výrobě a prodeji technických řešení pro zemědělský průmysl. Díky komplexní kompletní řadě strojů a souvisejících služeb nabízí AGCO zemědělcům, kteří krmí svět, nejmodernější řešení. Produkty AGCO se prodávají pod pěti klíčovými značkami - Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® a Valtra® s podpo-rou Smart Farming Solutions od společnosti Fuse®. Společnost AGCO byla založena v roce 1990 a sídlí v Duluthu v Georgii v USA. V roce 2019 dosáhla společnost čistého obratu 9 mili-ard USD. Další informace jsou k dispozici na adrese http://www.AGCOcorp.com. Aktuální zprávy o společnosti, informace a události můžete sledovat na Twitteru: @AGCOCorp. Fi-nanční zprávy mají následující hashtag #AGCOI na Twitteru.

Prohlášení Safe Harbor

Prohlášení, která nejsou historickými skutečnostmi, včetně projekcí výnosu na akcii, prodejů, poptávky v průmyslu, tržních podmínek, světové populace, využití biopaliv a spotřeby bílkovin, převodu měny, úrovně příjmů zemědělských podniků, úrovní marží, úrovní zásob průmyslu, investic do produktů a technologický vývoj, iniciativy na snižování nákladů, objemy výroby a obecné ekonomické podmínky jsou výhledové a podléhají rizikům, která by mohla způsobit, že skutečné výsledky se budou výrazně lišit od výsledků navrhovaných v prohlášeních. Mezi fak-tory, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky budou výrazně lišit od výsledků disku-tovaných nebo předpokládaných výhledovými prohlášeními, patří: